Politika Privatnosti

1. Podaci o ličnosti posetilaca Sajta

Cookies. Prilikom posete Sajtu, HORN prikuplja i obrađuje lične podatke putem kolačića (“Cookies”). Postoje i kolačići koji ne prikupljaju Lične podatke. Za detaljnije informacije, posetite link “Politika kolačića”

Newsletter. Dodatni podaci o ličnosti prikupljaju se isključivo na osnovu pristanka lica, kao u slučaju prijave za newsletter. Pristanak je pravni osnov za obradu podataka prilikom slanja newslettera i/ili drugog marketing materijala. 

Maloletnici. HORN ne prikuplja i ne otkriva podatke o ličnosti maloletnih lica mlađih od 15 godina. Zastupnicima maloletnih lica preporučujemo da pravilno nadziru maloletna lica pod svojim starateljstvom dok vrše pretragu po internetu, a naročito kada je omogućeno ostavljanje ličnih podataka. Ukoliko smatrate da ste nenamerno dostavili podatke o ličnosti maloletnih lica, molimo Vas da nas roditelji ili zakonski staratelji obaveste o tome, i mi ćemo izbrisati ove podatke o ličnosti.

2. Podaci o ličnosti prilikom registracije naloga na našem Sajtu

Za registraciju i otvaranje naloga na Sajtu, prikupljamo e-mail adresu kao lični podatak. HORN nema pristup lozinkama, pa je korisnik naloga isključivo odgovoran za zaštitu svoje lozinke. Svaki korisnik naloga odgovara za tačnost i istinitost podataka koje je dao, i garantuje da će svojim profilom upravljati lično, odnosno preko lica koje ovlasti.

Svrha obrade ovog podatka jeste registracija Vašeg naloga na Sajtu i pružanja pomoći u pogledu istog.

Korisnik naloga može isti obrisati u bilo kom trenutku (odeljak podešavanje naloga, zatim brisanje naloga/obriši nalog).

3. Podaci o ličnosti prilikom posete naših profila na društvenim mrežama 

Na društvenim mrežama obrađujemo podatke o ličnosti u svrhu interakcije i unapređenja odnosa sa potrošačima na taj način što iste informišemo o proizvodima i ponudama, uslugama, akcijama, nagradnim igrama i novostima, te komuniciramo sa njima. 

Na obradu podataka od strane operatera platformi društvenih mreža imamo samo ograničen uticaj (npr. administracija članova i deljenje informacija). Tamo gde možemo da utičemo i podesimo parametre za obradu Vaših podataka, i to tako da operater platforme društvene mreže postupa u skladu sa zaštitom podataka, preduzimamo sve mere koje su na raspolaganju. Na mnogim mestima ne možemo da utičemo na obradu podataka i ne znamo koji se podaci tačno obrađuju.

Operater platforme društvene mreže upravlja celom IT infrastrukturom usluge, pridržava se sopstvenih pravila o zaštiti podataka i ima sa Vama poseban korisnički odnos. Stoga je isti isključivo odgovoran za sva pitanja u odnosu na podatke Vašeg korisničkog profila, kojima mi nemamo pristup.

Detaljnije informacije o obradi podataka od strane operatera platformi društvenih mreža, možete pronaći u njihovim pravilima o zaštiti podataka o ličnosti.

Podatke koje ste uneli na stranicama naših društvenih mreža, kao što su npr. komentari, video snimci, slike, lajkovi i sl., objavljuje operater platforme društvenih mreža, a mi ih ni u jednom trenutku ne obrađujemo u neku drugu svrhu od predviđene. 

Zadržavamo pravo da obrišemo neprimerene sadržaje, ukoliko je to potrebno.

Vaše sadržaje ćemo eventualno podeliti na našoj stranici ako to predstavlja funkciju operatera platforme društvene mreže.

4. Podaci o ličnosti prilikom online kupovine

Bilo da imate nalog na Sajtu ili da robu poručujete kao neregistrovani korisnik, za svrhu zaključenja i izvršenja ugovora o kupoprodaji robe u obavezi ste da nam dostavite sledeće lične podatke: ime i prezime, adresu prebivališta/adresu za isporuku robe (ulica, kućni broj, broj stana, opština, grad, poštanski broj), datum rođenja i broj mobilnog telefona/broj fiksnog telefona.

Ukoliko označite opciju: “Želim da dobijam ekskluzivne ponude sa popustima i informacijama o proizvodima”, obavezni ste da nam dostavite podatak o e-mail adresi, i time dajete pristanak za sve navedeno. 

Ako HORN nije direktni Prodavac, on, u svojstvu zastupnika drugih Prodavaca, navedene lične podatke istima prosleđuje. 

Takođe, određene lične podatke saopštavamo i poslovnim partnerima koji dalje angažuju kurirske službe i njima otkrivaju Vaše podatke (ime i prezime, adresu prebivališta/adresu za isporuku robe (ulica, kućni broj, broj stana, opština, grad, poštanski broj), broj mobilnog/fiksnog telefona), kako bi realizacija zaključenog ugovora o kupoprodaji bila izvršena.

U slučaju da ne date gore navedene lične podatke, zaključenje ugovora o kupoprodaji neće biti moguće, imajući u vidu da je svrha obrade ovih ličnih podataka zaključenje i izvršenje ugovora o kupoprodaji robe.

5. Podaci o ličnosti prilikom rešavanja zahteva povodom ostvarivanja zakonsih prava

U slučaju eventualne povrede određenih prava koja su Vam kao potrošaču garantovana Zakonom o zaštiti potrošača/Zakonom o obligacionim odnosima, podnošenjem zahteva sa konkretnim sadržajem možete tražiti ostvarivanje istih.

Kako bismo mogli da omogućimo realizaciju Vaših zakonskih prava i kako bismo Vas obavestili da smo primili Vaš zahtev za realizaciju istih, nezavisno od toga da li ste registrovali nalog na Sajtu, potrebno je da nam otkrijete sledeće lične podatke: ime i prezime, adresa prebivališta/adresa za isporuku robe/adresa sa koje se preuzima roba (ulica, kućni broj, broj stana, opština, grad, poštanski broj), broj mobilnog telefona/broj fiksnog telefona, email adresa, kao i broj Vašeg tekućeg računa.

Ako HORN nije direktni Prodavac, on, u svojstvu zastupnika drugih Prodavaca, navedene lične podatke istima prosleđuje.  

Svrha zbog koje obrađujemo ove lične podatke jeste realizacija Vaših zakonskih prava (pravo na odustanak od ugovora, pravo na podnošenje reklamacije itd.) i obaveštavanje da smo primili Vaš zahtev koji se odnosi na realizaciju istih, a koja neretko podrazumeva i uključuje povraćaj robe, odnosno povraćaj plaćene cene.

Ako ne pružite prethodno navedene podatke, ostvarivanje Vaših zakonskih prava neće biti moguće.

U cilju ostvarivanja opisanih zakonskih prava, HORN određene podatke otkriva i poslovnim partnerima koji dalje angažuju kurirske službe i njima otkrivaju Vaše podatke (ime i prezime, adresu prebivališta/adresu za isporuku robe/adresu sa koje se preuzima roba, broj mobilnog/fiksnog telefona).

6. Podaci o ličnosti prilikom komunikacije putem e-maila ili na drugi način

Prilikom stupanja u kontakt sa nama putem e-maila, Viber/Whatsapp aplikacije ili na drugi način, a radi odgovora na različite upite u vezi sa proizvodima koje nudimo, pružanja pomoći, provere statusa pošiljke i slično, dajete pristanak da HORN prikuplja i obrađuje Vaše sledeće podatke: ime i prezime, e-mail adresu, broj mobilnog/fiksnog telefona, adresu prebivališta/adresu za isporuku robe/adresu sa koje se preuzima roba.

Svrha obrade navedenih ličnih podataka je uspostavljanje komunikacije radi davanja odgovora na Vaša pojedina pitanja, pružanja pomoći prilikom naručivanja i kupovine proizvoda sa Sajta, kao i rešavanja Vaši ostalih zahteva i dilema, a sve u vezi sa korišćenjem Sajta i kupovinom proizvoda preko istog.

LIČNI PODACI KOJI SU DOSTAVLJENI OD STRANE DRUGIH LICA

U situaciji kada želite da se dostava robe izvrši na adresu nekog trećeg lica, ili u nekoj drugoj situaciji koja podrazumeva dostavljanje ličnih podataka trećih lica, smatraćemo da od tog lica imate pristanak, odnosno ovlašćenje da takve podatke otkrivate, te HORN neće snositi odgovornost za obradu istih.

SVRHA PRIKUPLJANJA LIČNIH PODATAKA

  • zaključenje i izvršenje ugovora o kupoprodaji robe;
  • poštovanje zakonskih obaveza, odnosno ostvarivanje Vaših zakonskih prava;
  • registracija naloga na našem Sajtu;
  • davanje odgovora na upite i različite zahteve;
  • poboljšanje funkcionisanja našeg Sajta i usluga;
  • slanje obaveštenja o posebnim ponudama, slanje promo poruka, učestvovanja u nagradnim igrama, kupona;
  • druge svrhe definisane u Politici o kolačićima.

PRAVNI OSNOV OBRADE LIČNIH PODATAKA

Pristanak

Lični podaci do kojih je HORN došao davanjem Vašeg pristanka će se čuvati i obrađivati sve dok taj pristanak postoji, odnosno sve dok isti izričito ne opozovete. Opoziv pristanka na obradu Vaših podataka možete dati u svakom trenutku, putem elektronskog zahteva na e-mail adresu: info@horn.rs, odnosno slanjem elektronskog zahteva našem Licu za zaštitu podataka o ličnosti na e-mail adresu: info@horn.rs.

Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade ličnih podataka koji su dati pre opoziva pristanka. 

Zaključenje i izvršenje ugovora

HORN prikuplja, obrađuje i čuva lične podatke neophodne za zaključenje i izvršenje ugovora o kupoprodaji robe.

Poštovanje pravnih obaveza

Osnov za obradu ličnih podataka jeste odgovarajući pravni akt (npr. Zakon o zaštiti potrošača/Zakon o obligacionim odnosima), i to za onu obradu koja je nužna radi ispunjenja naših pravnih obaveza u skladu sa zakonskim i drugim prorpisima.

Legitiman interes

Prilikom posećivanja našeg Sajta, prikupljamo i obrađujemo podatke radi obezbeđivanja uspostavljanja nesmetane veze, obezbeđivanja komfornog korišćenja Sajta i procene bezbednosti i stabilnosti sistema.

PRISTUP PODACIMA

HORN prikuplja i obrađuje Vaše lične podatke, dok iste otkrivamo i sledećim trećim licima: 

Prodavcima čiju ste robu kupili na Sajtu, marketinškim kompanijama, servisima za komunikaciju ili kompanijama za istraživanja tržišta ili zadovoljstva klijenata, IT serviserima, državnim organima. 

U cilju funkcionisanja internet prodaje putem Sajta, angažujemo i druga privredna društva i pojedince, kao poslovne partnere, radi obavljanja određenih poslova (isporuka paketa preko kurirske službe, slanje pošte i e-pošte, lica koja razvijaju i održavaju IT rešenja i platforme, servere, kao i lica koja Vam pružaju usluge u naše ime, npr. za marketinške, finansijske svrhe, radi obrade plaćanja, isporuke). Navedena treća lica imaju pristup Vašim podacima koji su potrebni za obavljanje poslova za koje su angažovani, ali ih u druge svrhe ne smeju koristiti (ukoliko ih koriste za druge svrhe, smatraće se nezavisnim rukovaocima);

Lica sa kojima poslovno sarađujemo, kada ocenimo da je to potrebno radi zaštite određenih opravdanih interesa, npr. poreski savetnici, računovođe, osiguravajuće kuće, advokati i drugi savetnici. U tom slučaju ta lica obrađuju Vaše lične podatke isključivo za naše potrebe.

Sva pravna lica sa kojima sarađujemo su izabrana na veoma pažljiv način i, kada to nalaže zakon, ista su ugovorom obavezana na čuvanje ličnih podataka u tajnosti, a u skladu sa članom 45. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

PRENOS LIČNIH PODATAKA U DRUGE DRŽAVE

Vaše podatke o ličnosti ne iznosimo u drugu državu.

NAČIN NA KOJI ŠTITIMO VAŠE LIČNE PODATKE

Neke od mera zaštite koje sprovodimo su pseudonimizacije baze podataka kad god je to moguće, primena savremenih metoda zaštite i kontrole pristupa izvorima podataka koji sadrže lične podatke, ograničenje pristupa osetljivim podacima kao i ograničenje korisničkih naloga koji mogu imati pristup određenim podacima, nadzor nad svim resursima koji se koriste za obradu ličnih podataka. Svrha sprovođenja navedenih mera je sprečavanje rizika od uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa Vašim ličnim podacima.

Korišćenje odgovarajućih mera zaštite, u odnosu na Vaše lične podatke, tražimo i od trećih osoba koje imaju pravo pristupa i obrade Vaših ličnih podataka.

ROK ČUVANJA VAŠIH LIČNIH PODATAKA

Podaci o ličnosti se čuvaju onoliko vremena koliko je potrebno za obezbeđivanje svrhe za koju su podaci o ličnosti prikupljeni, i to: podatke gde postoji zakonom definisan rok čuvanja, čuvamo u tom periodu, podatke za koje ne postoji definisani zakonski rok čuvanja, čuvamo tokom perioda važenja ugovora u vezi sa kojim se podaci obrađuju,  podatke koje obrađujemo na osnovu legitimnog interesa, čuvamo sve dok postoji legitimni interes, podatke koje obrađujemo na osnovu Vašeg pristanka čuvamo sve dok takav pristanak postoji, ali ne duže od 5 (pet) godina, a u slučaju opoziva pristanka, iste brišemo u najkraćem razumnom roku.

PRAVA KUPACA

Molimo Vas da sva pitanja i zahteve vezane za Vaša prava, u pisanom obliku, šaljete na adresu info@horn.rs. Odgovor ćete dobiti u kratkom roku, bez odlaganja, a ukoliko je zakonom definisan rok za postupanje po određenom zahtevu – najkasnije u tom zakonskom roku. Da bismo Vas zaštitili, potrebno je da se na odgovarajući način identifikujete kao podnosilac prijave, koji će za HORN predstavljati jemstvo da lične podatke daje ovlašćeno lice.

Pisano izjašnjenje na Vaš zahtev će se dati besplatno, osim u slučaju kada je Vaš zahtev očigledno neosnovan ili preteran, a posebno ako se isti učestalo ponavlja. U navedenoj situaciji možemo naplatiti nužne troškove postupanja po Vašem zahtevu ili po istom odbiti da postupimo, osim ako zakonskim propisima nije predviđeno nešto drugo. 

1. Pravo na informisanje i pristup podacima

Imate pravo da od nas tražite informaciju o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, pristup tim podacima, kao i ostale informacije u skladu sa članom 26. Zakona.

2. Pravo na ispravku i dopunu

Imate pravo da tražite ispravku netačnih podataka, kao i pravo da dopunite, brišete i ograničite upotrebu Vaših ličnih podatka.

3. Prenosivost ličnih podataka

Imate pravo preuzeti i tražiti prenos Vaših ličnih podataka.

4. Pravo na brisanje

Imate pravo da povučete pristanak za obradu ličnih podataka, kao i da tražite da se trajno brišu Vaši lični podaci koje smo obrađivali na osnovu Vašeg pristanka.

5. Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo da se obrada Vaših podataka o ličnosti ograniči od strane rukovaoca u skladu sa članom 31. Zakona.

6. Pravo na prigovor

Imate pravo prigovora na obradu Vaših ličnih podataka, kao i uopšteno na naš način postupanja sa Vašim ličnim podacima. Vaš zahtev nam pošaljite putem e-pošte na adresu info@horn.rs , gde u naslovu poruke navodite Prigovor protiv obrade, gde u samoj poruci objašnjavate razlog prigovora i Vaš dalji zahtev.

7. Pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

U svakom trenutku imate pravo na pritužbu pred nadležnim organom za zaštitu ličnih podataka – Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (https://www.poverenik.rs/).

POSTUPAK U SLUČAJU POVREDE LIČNIH PODATAKA

O povredi ličnih podataka koja može da proizvede visok rizik po prava i slobode, HORN je dužan da bez odlaganja obavesti lice na koje se podaci odnose, dok je o istoj povredi HORN dužan da obavesti i Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, i to bez nepotrebnog odlaganja, ili ako je to moguće, u roku od 72 časa od saznanja za povredu u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

POVERLJIVOST I TRANSPARENTNOST

Vaše lične podatke smatramo poslovnom tajnom, te ih kao takve štitimo u skladu sa važećim zakonskim propisima i najboljom praksom. Pristup njima imaće samo lica koja, s obzirom na opis posla koji obavljaju, treba da budu upoznata sa Vašim podacima, i to samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova.

HORN zadržava pravo da bilo kada izmeni ovu Politiku privatnosti. Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na Sajtu ili na drugi adekvatan način.

Za dodatna pitanja i informacije u vezi sa obradom Vaših Ličnih podataka, možete nas kontaktirati na email adresu: info@horn.rs odnosno poslati zahtev našem Licu za zaštitu podataka o ličnosti na e-mail adresu: info@horn.rs.