Nacionalni Park Djerdap – Lovište

AUTOR:
Ivan Andrejić
Ivan Andrejić
Nacionalni park djerdap

Nacionalni park Đerdap nalazi se u jugoistočnom delu Evrope, u severoistočnom delu Srbije, na samoj granici sa Rumunijom.

Duž desne obale Dunava od Golubačkog grada do Diane Karataš u dužini od oko 100 kilometara, Nacionalni park Đerdap obuhvata uzani i šumoviti brdsko – planinski pojas širine od dva do osam kilometara koji ide od 50 do 800 metara visine.

LOV U Nacionalnom parku Djerdap

Područje Nacionalnog parka „Djerdap“ je istovremeno i Lovište „Djerdap“ kojim gazduje Javno preduzeće „Nacionalni park Djerdap”.

Bogato Lovište

Ovo otvoreno lovište koje karakteriše brojnost i raznovrsnost lovne faune i kvalitet trofeja, obuhvata delove masiva Severnog Kučaja, Miroča i Štrpca koji gravitiraju prema Dunavu, kao i samu reku u dužini od oko 100 km. 

Najveći deo lovišta je pod šumom, ima livada i pašnjaka, njiva, jezera i vodotokova koji se prostiru u visinskom pojasu između 60 i 600 metara nadmorske visine. 

Zastupljena je jelenska i srneća divljač, divlje svinje, divokoze, zec, jarebica, fazan, a nije retkost susret sa vukom, šakalom, lisicom, risom, divljom mačkom.

Lov u nacionalnom parku djerdap
Izvor slike Google

Lovište Djerdap

Lovište Djerdap raspolaže adekvatnim lovnim i lovno – tehničkim objektima. U lovištu Djerdap

lov je usklađen sa planskim dokumentima, profesionalno je organizovan uz puno poštovanje lovne kulture. Uz pogonski lov na divlje svinje, vuka, šakala i lisicu, organizuje se i lov sa čeka na jelensku i srneću divljač, divlje svinje, predatore…

Dozvole za lov izdaje Služba lovstva i ribarstva JP „Nacionalni park Djerdap“.

Trajno zaštićene vrste divljači u lovištu su: vidra (Lutra lutra), lasica (Mustela nivalis), sove (Strigidae), orlovi (Aquile), sokolovi (Falco), jastrebovi (Accipiter), osim jastreba kokošara (Accipiter gentilis), čaplje (Ardeidae), osim sive čaplje (Ardea cinerea), rode (Ciconia), ronci (Mergus), eje (Circus) i druge koje stalno žive ili se povremeno pojavljuju.

Lovostajem zaštićene vrste u lovištu su: divokoza (Rupicapra rupicapra), srna (Capreolus capreolus), jelen evropski (Cervus elaphus), divlja svinja (Sus scrofa), zec (Lepus europeus), kuna belica (Martes foina), kuna zlatica (Martes martes), vuk (Canis lupus), lisica (Vulpes vulpes), šakal (Canis aureus), tvor (Putorius putorius).

Najveći nacionalni park u Srbiji

Na površini od 63.786,48 hektara duž 100 kilometara desne obale Dunava, od Golupca do Karataša kod Kladova prostiru se zone sa različitim režimom zaštite objekata prirode, spomenika kulture, faune i vegetacije reliktnih vrsta, koje potvrđuju razvoj vegetacionih serija od nastanka do današnjih dana.

Nacionalni park Djerdap nazivaju i rečnim nacionalnim parkom, budući da značajan deo Đerdapa čini Dunav, a najveću i najdužu klisuru probojnicu u Evropi, čudesna Gvozdena vrata, samoniklom botaničkom baštom i najvećim evropskim arheološkim muzejom u prirodi.

Proglašen 1974.

Klisura Đerdapa i prirodno područje uz klisuru, kao prostorna celina, sa izuzetnim kulturno-istorijskim vrednostima, značajnim prirodnim ekosistemima po sastavu izuzetne vrednosti i retkosti, objektima 

izvorne flore i faune i dobro očuvanim šumama prirodnog sastava i izuzetnog izgleda, od 1974. godine stavljeni su pod zaštitu kao Nacionalni park Djerdap.

Osnovni prirodni fenomen područja Nacionalnog parka Djerdap je grandiozna Đerdapska klisura, najduža i najveća klisura probojnica u Evropi. Posebne celine predstavljaju tri kanjonsko klisurske doline: Golubačka, Gospođin vir, kanjon Velikog i Malog Kazana, kao i tri kotline Ljupkovska, Donjomilanovačka i Oršavska.

Specifičan istorijski razvoj, vrlo povoljna djerdapska klima, složena mreža klisura, kanjona i dubokih uvala, ovaj prostor izdvajaju kao jedinstven evropski rezervat tercijarne flore, vegetacije i faune.

Tržišni cenovnik ulovljene divljači možete pogledati klikom na ovaj link.

PODELI OBJAVU:

Svidela Vam se objava?

Spremamo još mnogo novih! Prijavite se na naš newsletter i dobijajte nove objave direktno u inbox čim ih objavimo.

Slanjem email-a slažete se sa našim Uslovima Korišćenja i Politikom Privatnosti

Tabela Sadržaja

Kategorije Objava
Beli simbol za Horn

SLIČNE OBJAVE