8 ZAKONA Koji Svaki Lovac Mora Znati

AUTOR:
Picture of Ivan Andrejić
Ivan Andrejić
8 zakona koji svaki lovac mora znati - Slika lovca sa puškom

U ovoj objavi govorimo o tome kojih su to 8 ZAKONA koji svaki lovac mora znati!

Pa pređimo sada na te zakone:

1. Koja dokumenta lovac treba da poseduje pri odlasku u lov ?

Krupna divljač lovi se na osnovu dozvole za lov krupne divljači, izdate na propisanom obrascu, sitna divljač na osnovu dozvole za lov sitne divljači, koja glasi na ime vode grupe lovaca, uz obavezu svakog lovca da poseduje lovnu kartu.

Svaki lovac, u lovu, obavezan je da kod sebe ima ispravu na osnovu koje se utvrduje njegov identitet /ličnu kartu ili člansku kartu/, lovnu kartu i dozvolu za lov.

Lovočuvar je, u kontroli lovišta, ovlašsen i dužan, da od lica zatečenog sa sredstvima za lov ili lovačkim i drugim psima u lovištu, zahteva da pokaže isprave, kojima se utvrduje njegov identitet, lovnu kartu i dozvolu za lov.

2. Da li je dozvoljeno trovanje divljači?

Zakonom o lovstvu nije dozvoljeno trovanje divljači. S’ Obzirom da su Zakonom o lovstvu pobrojane praktično sve vrste divljači koje žive kod nas, jasno je da se zabrana trovanja odnosi na sve vrste divljači koje žive u Republici Srbiji i da se otrov ne sme upotrebljavati ni u kom slučaju.

3. Da li se može vršiti odstrel pasa i mačaka, koji se bez kontrole kreću u lovištu?

Psi i mačke koji se bez kontrole kreću u lovištu, ako su udaljeni više od 200 metara od stambene ili neke druge zgrade, mogu se odstreliti bez dozvole.

4. Da li je dozvoljeno kretanje lovištem sa oružjem?

Bez odobrenja korisnika lovišta niko se ne može naoružan ili opremljen drugim sredstvima za lov kretati kroz lovište, osim pripadnika vojske i pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i lica kojima je povereno čuvanje lovista i objekata koji se nalaze u lovištu.

5. Šta sve, prema Zakonu o lovstvu, obuhvata gazdovanje lovištem?

Gazdovanje lovištem obuhvata zaštitu i gajenje divljači, uredivanje i održavanje lovišta, lovljenje i korišsenje ulovljene divljači i njenih delova.

6. Na kojim površinama je zabranjen lov dovljači?

Lov divljači, zabranjen je u plantažnim vosnjacima i vinogradima, rasadnicima i drugim šumskim i poljoprivrednim površinama koje su ogradene ogradom kroz koju dlakava divljač ne može da prolazi, površinama koje se koriste za vojne i komunalne potrebe, kao i drugim površinama i objektima kada je to utvrdeno posebnim propisom.

7. Ko i kako izdaje dozvolu za lov?

Dozvolu za lov krupne divljači izdaje stručno lice – upravnik lovišta, a dozvolu za lov sitne divljači predsednik organizacionog dela udruženja/sekcija, društvo, podružnica, ili sl./ za lovni revir u kojem svoje aktivnosti ostvaruje organizacioni deo udruženja.


Dozvola za lov izdaje se najmanje 24 časa pre početka lova. Dozvola za lov može se izdati samo za one vrste divljači koje su predvidene u godišnjem planu gazdovanja lovištem za tekusu lovnu godinu i u planiranom obimu /broju/.

8. Kako je regulisana obuka pasa u lovištu?

Zakonom o lovstvu utvrdeno je da se u lovištu sa preko 5.000 ha može dozvoliti obuka lovačkih pasa ptičara i jamara, ako je lovnom osnovom, deo lovišta do 50 ha namenjen za obučavanje pasa ptičara i jamara, a za goniče u lovištu sa preko 10.000 ha ako je lovnom osnovom deo lovišta do 500 ha, namenjen za obučavanje pasa goniča.


Takode je utvrdeno da obučavanje lovačkih pasa u lovištu dozvoljava korisnik lovišta, ukoliko su obezbedeni zakonom utvrdeni uslovi, a aktom kojim se dozvoljava obuka pasa, korisnik lovišta – lovačko udruženje utvrduje termine za obuku pasa, broj lovaca koji istovremeno mogu vršiti obuku, kao i ostale elemente potrebne za nesmetano izvodenje obuke pasa.

Tekst je preuzet iz prirucnika za polaganje lovackog ispita

PODELI OBJAVU:

Svidela Vam se objava?

Spremamo još mnogo novih! Prijavite se na naš newsletter i dobijajte nove objave direktno u inbox čim ih objavimo.

Slanjem email-a slažete se sa našim Uslovima Korišćenja i Politikom Privatnosti

Tabela Sadržaja

Kategorije Objava
Beli simbol za Horn

SLIČNE OBJAVE