Lovna etika

AUTOR:
Picture of Ivan Andrejić
Ivan Andrejić
Lovna etika - Slika lovca

Lov danas predstavlja u prvom redu, vid rekreacije i relaksacije, kroz zadovoljenje jedne vrste hobija, čije upražnjavanje nije ni malo jednostavno ali je intenzivno i zabavno. Da bi se sve to ostvarivalo lovac se mora pridržavati naizgled ne tako bitnih pravila, čije bi neprimenjivanje moglo da utiče na raspoloženje i osećanja drugih lovaca ili učesnika u lovu.

Šta znači (lovna) etika?

Reč etika potiče od turske reči „etikos”, što znači moralan, smeran i obuhvata načela, kriterijume, merila i pravila koja postavlja neka zajednica, grupa ili stalež. Lovna etika obuhvata skup (uglavnom nepisanih) načela i pravila koja se postavljaju pred lovce kao posebnu i specifičnu grupu ljudi koji su se dobrovoljno udružili u organizaciju, čiji je glavni cilj, pre svega gajenje i zaštita divljači, a zatim i lov kao deo racionalnog i planskog lovnog gazdovanja. Još je mudri Sokrat primetio da vrline zavise od znanja da bi Aristotel tome dodao da je osim znanja potrebna i volja

Poziv u lov

Pristojan lovac će na poziv u lov odgovoriti i potvrditi dolazak ili će ga odbiti i zahvaliti organizatoru. Ako je prihvatio poziv, trudiće se da na zakazano mesto za početak lova stigne na vreme. Isto tako, lovac će ako lovi sa svojom grupom ili društvom, na vreme doći na mesto odakle redovno polaze u lov, kako ga drugovi ne bi čekali, lovna etika podrazumeva odgovorno ponašanje.

Kako se ide u lov?

U lov se ide ispavan i trezan. Neispavanost i mamurluk mogu biti uzrok nesreće u lovu, a sigurno dovode do lošijih rezultata, pa time i do nezadovoljstva, kako samog lovca tako i drugih učesnika.

Lovna etika Pred polazak u lov:
Pred polazak u lov i za vreme lova ne piju se alkoholna pića, jer mogu biti izvor mnogih neprijatnosti i nezgoda. Organizator lova ili lovnik, ili vođa grupe, ne bi smeli da dozvole pijanom lovcu da učestvuje u lovu, jer će i sami snositi odgovornost za eventualne nesreće koje bi se mogle dogoditi. Pijanog lovca će lovnik ili neko drugo odgovorno lice odstraniti iz lovišta, a njegovo oružje isprazniti i staviti u futrolu.

Lovna etika – Drugarstvo

Lovac se za vreme užine ili doručka u toku lova, ako je doneo hranu za sebe, neće odvajati i jesti sam. Ostali učesnici u lovu će u takvom slučaju o njemu steći sliku sebičnjaka ili osobenjaka. Lov je drugarski izlet u prirodu pa se tako treba i ponašati.

Pre odmora za jelo lovac će svog psa odvojiti u stranu, vezati ga, nahraniti i napojiti, kako ne bi smetao ostalima da se odmore i uživaju u međusobnim kontaktima. Treba se kloniti neumesnih priča, hvalisanja i gordosti zbog eventualnog uspeha u lovu. Lovac koji se tako ponaša neće biti primljen dobro od ostalih lovaca.

Lovci početnici

Lovac početnik ne bi trebao u prvo vreme da ide u lov sa većim brojem učesnika. Neophodno je da prvo stekne iskustvo loveći sa svojim mentorom i dva tri starija lovca, koji će ga obučiti ne samo lovu već i ponašanju, kako u toku lova, tako i u vreme pre i posle lova. Tek kada oni daju povoljno mišljenje o lovcu početniku, može se i on uključiti u veće društvene lovove.

Poštovanje lovačke organizacije

Uredno plaćanje članarine i ispunjavanje ostalih materijalnih i radnih obaveza prema lovačkoj organizaciji – pitanje je lovačke časti. Neispunjavanje obaveza može da ugrozi pojedine akcije društva na unapređenju lovišta i na uzgoju divljači. Osim toga, takve postupke će ostali lovci vrlo loše oceniti i takav lovac neće biti omiljen među njima.

Društvena zajednica dajući lovcu dozvolu za lov, očekuju od njega da će se uvek i u svakoj prilici ponašati kao čuvar divljači i prirode u kojoj ona živi.

Očekuje se da će se lovac angažovati u borbi za očuvanje prirodnih uslova za život divljači. Zato će on, ako primeti da neko čini štetu prirodi ili divljači upotrebom nedozvoljenih sredstava za lov, ili upotrebom takvih sredstava u hemijskom ili nekom drugom štetnom obliku pri radu u šumi, ili polju prijaviti svojoj organizaciji ili odgovarajućim organima, kako bi se štetočine sprečile a šteta otklonila.

Isto tako, ako lovac primeti lovokrađu, ili uginuće, ili bolest divljači, zagađenje terena ili neke druge negativne pojave, to treba da prijavi organizaciji koja gazduje lovištem. Na taj način će se sprečiti osiromašenje lovišta i doprineti zaštiti prirode i divljači u njoj.

Druženje

U toku lova ili družeći se van lova, lovci će međusobno razmenjivati informacije i saznanja o lovištu i divljači. Svoja iskustva prenosiće na druge, a naročito mlađe lovce. Pri tome će izbegavati da svoja saznanja proglašavaju jedino važećim i jedino prihvatljivim.

Informisanost i prikupljanje informacija

Za uspešno bavljanje lovom, zaštitom i uzgojem divljači, lovcu su neophodna osnovna saznanja o savremenim stečenim i naučnim dostignućima iz oblasti lova. Do tih saznanja dolaziće čitanjem lovačkih glasila i druge literature, posećivanjem predavanja, seminara i izložbi o lovstvu, zaštiti prirode i divljači.

oružjumuniciji i drugim sredstvima za lov takođe ima dovoljno literature, čime se ponajviše bavi lovačka štampa. Lovac će zato, kada mu je moguće čitajući ova štiva, proširivati svoja saznanja, kako bi se što uspešnije bavio lovom i zaštitom prirode i divljači. Ukoliko u tome bude imao bolje rezultate i njegovo zadovoljstvo će biti veće i potpunije. Pripadnost lovačkoj organizaciji lovac će izražavati raznim znacima i značkama, odećom i drugim obeležjima koja se utvrđuju pravilima ili su deo nepisanih lovačkih običaja.

Kako u lovu tako i van lova, na lovačkim priredbama lovac ima i pravo i dužnost da takva obeležja javno nosi i na taj način iskazuje svoju pripadnost lovačkoj organizaciji.

PODELI OBJAVU:

Svidela Vam se objava?

Spremamo još mnogo novih! Prijavite se na naš newsletter i dobijajte nove objave direktno u inbox čim ih objavimo.

Slanjem email-a slažete se sa našim Uslovima Korišćenja i Politikom Privatnosti

Tabela Sadržaja

Kategorije Objava
Beli simbol za Horn

SLIČNE OBJAVE